Om terapeutarbetet

Jag är verksam som diplomerad SER- och Healing-terapeut. 
Jag ska göra en liten beskrivning över de olika terapeutområden som jag har som verktyg. Och så lättfattat som möjligt. Är något oklart så hör av dej så förklarar jag närmare.

SER terapi står för Samtal EFB (energi-flow-breathing) och Regression.

Samtalet är den viktigaste delen i terapin. Samtalet bygger på psykosyntes. Att möta undanträngda minnen och  känslor runt dem  och att våga stanna däri.  Förrutom att vi pratar och samtalar så använder vi oss av visualisering och meditation, bild (målning och teckning och så tolkar vi gemensamt resultatet) Vi pratar musik och film och det som väcker känslor runt det vi då ser och hör och upplever. 
Regression är en metod då klienten under djup avslappning låter sej bli vägledd tillbaka till tidigare liv eller till barndomen. Denna metod används med goda resultat för samma symtom som jag beskrev ovan om healing. Med regressionens hjälp  når vi djupare och snabbare... T ex om klienten behöver hjälp vidare... Ibland kan vi inte gå djupare ner och in i orsakerna till våra symtom därför att vi har ett motstånd i det undermedvetna som bromsar oss ....Hur gärna vi än vill blli bra så kan det alltså bli en låsning. Detta löser regressioner upp mycket bra eftersom du då kan se orsakerna framför dej i t ex inre bilder symboler m m ...

Healing är en metod som innebär att jag arbetar med dina energier. Jag läser av kroppens energier genom att hålla handen över din kropp eller lite lätt på. Kroppen har 7 chakran som jag också känner av. Jag ska ta upp och beskrva detta lite mer längre fram. Men kortfattat så måste det vara ett fritt och bra och jämnt flöder mellan kroppens alla chakra annars mår man inte bra. Det blir blockeringar och dessa tar jag bort för att återställa kroppens jämna flöde igen Till min hjälp har jag kristaller och mineraler Samt aura-somaprodukter. Healing är mycket bra metod vid utbrändhet och depressioner också bra vid fysiska symtom och en MYCKET bra metod för idrottsutövare då jag också balanserar kroppen. Vilket är mycket viktigt då vi behöver en bra balans och styrka i hela vår kropp för bra idrottsprestationer. Många känner säkert av att de har en starkare vä eller hö sida. Sånt här använder jag healing till  med stor framgång.


Om mig

Hej!!! Jag heter Anneli Blanckenfjell och bedriver ett företag som heter Malvinaterapeuten. Där erbjuder jag SER-terapi och Healing. Jag är gift med Stefan och har två vuxna barn.
 


RSS 2.0