Triggers ...triggers...TRIIIIIGGERS!!!

Vad är trigger....Det är ALLT som drar igång känslor!!! Känslor som, rädsla, ILSKA, sorg. Du har tryckt undan något i din uppväxt och fortsatt med detta kanske så länge du levt. Till slut vill ditt sanna jag...din själ..din essans..bli sej själv igen. M a o vi längtar efter läkning och att bli hela. Men för att nå denna läkning så måste vi möta orsaken till denna känsla som triggas igång i oss. OCH vi måste möta känslan och tillåta den finnas tills den läkt ut.

Så då du möter en bister sur chef eller arbetskollega och du gör ALLT i din makt för att vinna dennes förtroende, få bekräftelse, se uppskattning i deras ögon och kanske känna en klapp på axeln och i absolut i bästa fall få höra orden"BRA DUKTIGT DU E EN KLIPPA!" Istället får du känslan av att aldrig vara bra nog. Kanske t o m att någon annan får allt det du behöver...När allt det här händer. Vad händer inom dej då? Du blir ledsen, arg och känner dej otillräcklig. MAKTLÖS! Vad jag än gör så blir det aldrig bra! DET är trigger.... Alla situationer som du hamnar i om och om igen eller situationer som påminner om varandra och som drar igång samma känslor ...det är iscensättningar. Dessa triggers och iscensättningar har du hjälp av för att få fatt i dina innersta obearbetade sorger. Välkomna dem! Stanna i dina känslor och tillåt dem finnas där. De finns ju där av en orsak! Ditt inre sanna jag längtar efter att bli omfamnad ....av dej.

RSS 2.0